Magnus Consultancy

FinanciEle doorlichting van uw vastgoedpatrimonium
 • Gedetailleerde Cash-Flow Analyse van uw vastgoed;
 • Overzicht van uw sterke en potentiële zwakke punten;
 • Opmaak van een investeringsplan;
 • Goed begrip van uw huidige situatie en de toekomstige mogelijkheden.

herstructurering van uw vastgoedpatrimonium
 • Financiële kosten/baten analyse van uw huidig patrimonium;
 • Maak uw vastgoedinvesteringen future-proof;
 • Investeren via vennootschap versus privé investeren;
 • Afbouw of overdracht van uw vastgoedpatrimonium.
analyse van uw financieringscapaciteit en uw (potentiele) roi
 • Hoe is uw vastgoed vandaag gefinancierd? Mix van eigen vermogen en vreemd vermogen;
 • Wat is uw reële financieringskost? Hoeveel bedraagt het rendement op uw geïnvesteerd kapitaal?;
 • Berekening van de ideale financieringsmix en optimaal gebruik maken van de fiscale en financiële hefbomen.
WAARDERING VAN UW VASTGOEDVENNOOTSCHAP
 • Doorlichting van de balans met een focus op de rekening-couranten en de lopende kredieten/financieringen;
 • Individuele waardering van het vastgoed in de vennootschap;
 • In kaart brengen van de fiscale latentie en/of andere fiscale implicaties;
 • Berekening van de waarde van de aandelen van de vennootschap.
specifieke vragen? neem contact op
CONTACT