Wetgeving

Asbestinventarisattest bij verkoop

Asbestinventarisattest bij verkoop

Een asbestinventaris is een specifiek document dat de asbesthoudende materialen in een gebouw of werkzone beschrijft. Het wordt altijd opgesteld na een inspectie ter plaatse. In heel België kennen werkgevers reeds de plicht om over een asbestinventaris te beschikken. In Vlaanderen zal in de toekomst een asbestattest voor alle gebouweigenaars verplicht worden.

Vanaf 23 november is het asbestattest tevens verplicht bij de verkoop van een woning. Er wordt gekeken naar de datum van ondertekening van de compromis. De informatieplicht zal gelden bij de verkoop van een pand met een bouwjaar van voor 2001. Het decreet rond het asbestattest werd in 2019 door het Vlaams Parlement goedgekeurd en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. (17 april 2019) 

Asbest

Wat is een asbestattest?

Een asbestattest zal in Vlaanderen in de toekomst door OVAM afgeleverd worden. Een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie zal een asbestinventaris opmaken en de vaststellingen registeren in een centrale databankapplicatie bij de OVAM. Het is op basis van deze registratie dat OVAM een asbestattest kan afleveren. Het attest vormt een uniek rapport van de asbestinventarisgegevens vastgesteld bij de gebouwinspectie.

Twee soorten inventarissen

Er zijn twee verschillende asbestinventarissen. Een destructieve en een niet-destructieve asbestinventaris. Die eerste wordt opgesteld voor er onderhouds- of renovatiewerken gebeuren in een gebouw of voor het gesloopt wordt. Het beschrijft alle asbesthoudende materialen die rechtstreeks waarneembaar zijn en tevens de ingesloten materialen die tijdens de werken of het slopen bloot komen te liggen.

Het niet-destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de rechtstreeks waarneembare asbestbronnen die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van het gebouw.

Verplichting asbestattest vanaf 2032

In de toekomst zal elke gebouweigenaar bij de verkoop van een gebouw over een geldig asbestattest moeten beschikken. Ook als er geen werknemers tewerk gesteld zijn. Op die manier weet de koper waar in het gebouw asbest aanwezig is en kan hij hier correct mee omgaan.

Blog

Laatste blogposts

Actuele blogs met betrekking tot de vastgoedmarkt, fiscaal en juridische hervormingen in het vastgoedlandschap, nationale en internationale economische nieuwsflitsen, etc.

Is een gesplitste aankoop een goede zet bij uw vastgoed investering?
Lees meer
chevron_right
Asbestattest Vanaf 23 november tevens verplicht bij de verkoop van een woning.
Lees meer
chevron_right