Fiscaliteit

Gunstregime schenking- en successierechten

Schenking- en successierechten: Komt uw vennootschap in aanmerking voor het gunstregime?

Kwalificeert uw vennootschap als een actieve familiale onderneming of niet? Het maakt een wereld van verschil bij een overlijden of een schenking van de aandelen. Een correcte analyse en doordachte structurering van uw vennootschap(pen) is dan ook onontbeerlijk.

Het gunstregime voor actieve familiale ondernemingen.

In de Vlaamse erfbelasting kunnen actieve familiebedrijven vererven of geschonken worden tegen een gunsttarief. Volgende tarieven zijn van toepassing: 

Bij vererving van het familiebedrijf:

--> 3% bij vererving in rechte lijn en tussen partners

--> 7% bij vererving naar andere personen

Bij schenking van het familiebedrijf

--> 0%-tarief

Enkel vennootschappen die een economische (maatschappelijke) ondernemingswaarde creëren én in familiale handen zijn komen in aanmerking voor dit gunstregime.

Dit gunstregime is er gekomen om te vermijden dat de continuïteit van de familiale vennootschap in het gevaar wordt gebracht door hoge erfbelasting. De vrijstelling van schenkbelasting vormt dan weer een fiscaal duwtje in de rug om reeds bij leven te voorzien in de opvolging in het familiebedrijf.

Actieve of niet actieve familiale vennootschap: een wereld van verschil!

Het belang van het al dan niet kwalificeren als een actieve familiale onderneming mag niet onderschat worden.

Een patrimoniumvennootschap die, naast het beheren van onroerende goederen, geen andere activiteiten heeft, kwalificeert in princupe niet als actieve familiale onderneming. Indien de aandeelhouder komt te overlijden zullen de aandelen vererven tegen de gewone progressieve tarieven in de erfbelasting. Rekening houdende met het hoogste tarief in rechte lijn en tussen partners betekent dit dat de erfgenamen snel belast zullen worden aan het hoogste tarief van 27% op de waarde van de aandelen.

De kaarten liggen anders mocht de vennootschap, naast de verhuur van vastgoed, een eigen commerciële activiteit hebben, zelfs al is die beperkt ten opzichte van het geheel. In dat geval kwalificeert de vennootschap wel als actieve familiale onderneming en zou bij een vererving van de aandelen wél het gunsttarief van 3% in de erfbelasting van toepassing kunnen zijn.

Belangrijk is dan wel dat aan de overige toepassingsvoorwaarden is voldaan. Zo moet er rekening mee gehouden worden dat als de boekwaarde van de gebouwen te hoog én de personeelskosten te laag uitvallen ten opzichte van het balanstotaal, de gunstregeling alsnog niet van toepassing zal zijn. Bovendien moet er gedurende 3 jaar na het overlijden van de erflater een verderzetting van een activiteit zijn.

Is schenking misschien een oplossing?

Men zou ook reeds bij leven kunnen overgaan tot de schenking van aandelen (aan bv. partner of kinderen).  Deze schenking is verplicht registreerbaar is België wat, in het geval van een passieve patrimoniumvennootschap, resulteert in de heffing van 3% schenkingsrechten. Is de vennootschap daarentegen actief, dan kan de schenking plaatsvinden met een vrijstelling van schenkingsrechten, en zonder dat een driejaarsperiode moet overbrugd worden.

Ook hier moet wel rekening worden gehouden met de criteria inzake boekwaarde van de gebouwen de personeelskosten. Ten slotte moet er ook een activiteit worden verdergezet gedurende minstens 3 jaar na de schenking (wat in veel gevallen een stuk makkelijker is dan een verderzetting na een overlijden).

Time for action!

Het mag duidelijk zijn dat het wel of niet in aanmerking komen voor de gunsttarieven voor actieve familiale ondernemingen een enorm verschil maakt voor de belastingdruk die gepaard gaat met een familiale overdracht van uw onderneming. Een doordachte structurering van de activiteiten binnen een vennootschappenstructuur loont dan ook de moeite.

Wij ondersteunen u graag bij deze planning en staan open voor al uw vragen!

Blog

Laatste blogposts

Actuele blogs met betrekking tot de vastgoedmarkt, fiscaal en juridische hervormingen in het vastgoedlandschap, nationale en internationale economische nieuwsflitsen, etc.

Is een gesplitste aankoop een goede zet bij uw vastgoed investering?
Lees meer
chevron_right
Asbestattest Vanaf 23 november tevens verplicht bij de verkoop van een woning.
Lees meer
chevron_right